Bæredygtighed


Vi arbejder med de 3 elementer af bæredygtighed defineret af Energistyrelsen


I Naturligt anlæg har vi en målsætning om at fremme vilkårene for en bæredygtig udvikling af anlægning af haver og grønne områder. Med udgangspunkt i de 3 elementer defineret af energistyrelsen og den grundlæggende ramme for forståelse af bæredygtighed, har vi nogle veldefinerede røde tråde, som vi altid følger.
Der er mange fordele ved den bæredygtige tilgang, både på lang og på kort sigt og det altafgørende er den daglige stillingtagen til vores måde at arbejde på.

MILJØ

SOCIAL

ØKONOMI

DE 3 ELEMENTER AF BÆREDYGTIGHED

VORES MÅLSÆTNINGER


  • Vi er altid på jagt efter de mest bæredygtige løsninger. De løsninger, der tærer mindst på vores natur, miljøet, klimaet og jordens ressourcer.

  • Hos os er sprøjtegift bandlyst. Alle vores stauder er produceret uden brug af sprøjtemidler.

  • Vi fokuserer på at skabe biodiversitet. Ved at undgå monokulturer skabes gode levevilkår for insekter, hvilket styrker naturen.

  • Vi vil gennem vores arbejde forbedre vores kunders livskvalitet. Et Dansk/Norsk studie fra 2018 viste, at sanserne og evnen til at holde fokus blev styrket, og at det er ganske enkelt er lettere at samle tankerne, efter at man har været ude i naturen.

  • Vi vil give naturen tilbage til børn og voksne. En stor del af vores klodes udseende er defineret af vi mennesker. Derfor er det vigtigt, at vi skaber rum i naturen, som både børn og voksne nyder at bruge.

  • Vi vil vise, at det ikke koster ekstra at vælge de bæredygtige løsninger. Et vigtigt element i den bæredygtige tankegang, er at økonomien skal hænge sammen. Derfor er det vigtigt, at der skabes en balance imellem udgifter og kvalitet