Bæredygtig belægning

Ifølge DMI, er den årlige nedbør er steget 100mm siden 1870.


Flere og flere husejere oplever problemer med oversvømmede haver og kældre, da gamle kloakker nemt bliver overbelastet ved voldsomme skybrud eller langvarig regn. Og når kloaken ikke kan nå at lede alt regnvandet bort, er der risiko for, at det ender i din kælder eller lavtliggende stueetage. 
I Naturligt anlæg laver vi løsninger, som leder regnvandet til dine bede, din græsplæne eller ned i grundvandet. 

Fliser med NOxOFF


NOx er en fællesbetegnelse for de såkaldte kvælstofilter, som er sundhedsskadeligt for mennesker. De kan, via kemisk omdannelse i atmosfæren, være med til at danne smog og syreregn.

  Fliserne overfladebehandles med titandioxid hvilket gør, at når solens stråler rammer flisen aktiveres det virksomme stof i overfladen. Flisen indfanger, indkapsler og nedbryder kvælstofoxiden i luften og de nedbrudte partikler skylles herefter væk fra fliserne med regnvandet.
  Kontakt os for priser og yderligere information.

  Græsarmering

  Græsarmering skaber et stabilt og kørefast underlag, samtidig med at det skaber en flot overgang fra det grønne i haven til det grå i indkørslen. 
  Denne form for belægning er også et fint afvandingssystem, som kan hjælpe vandet med at løbe ned i et LAR-bed, en regnvands-faskine eller en nedsivningsbrønd i stedet for ud i kloaken.

  Kontakt os for priser og yderligere information
  .

  Permable fliser

  Mange flisebelægninger forhindrer regnvandet i at trænge ned i jorden og videre til grundvandet. I stedet ledes vandet fra belægningen ud i kloakken.

  En permeabel overflade sikrer, at regnvandet lettere kan komme væk, når der kommer skybrud eller voldsomme regnskyl, og det mindsker risikoen for oversvømmelse.

  Kontakt os for priser og yderligere information.


  Grønt tag

  Et grønt tag kan anlægges både på huse og på mindre bygninger som garage, værksteder og lig. 
  De grønne tage optager og forsinker vandet, hvilket aflaster kloaker og nedløberør. Et grønt tag isolerer imod kulde om vinteren og afkøler huset om sommeren og så øger det biodiversiteten i området omkring taget. 
  Kontakt os for priser og yderligere information.