Græs og eng


Græs er en smuk og ualmindelig stærk plante og derfor er den praktisk at have i haven. Men trods sine stærke sider opfordrer vi i Naturligt Anlæg, til at lade den traditionelle græsplæne fylde så lidt som muligt. Græsplænen er nemlig ikke særlig god til at opsuge og lagre CO2.  Og fordelen for dig er, at der bliver mindre græs at slå!

Blomstermarksblandingen og vildengen gør haven tiltrækkende for insekter. Idealt set skal der være blomstring fra det tidligste forår til eftersommeren, hvor de fleste vilde bier går i hi. Herved skabes også gode betingelser for fuglelivet, som hjælper med til at begrænse omfanget af sygdoms- og skadedyrsangreb.

Øko. plænegræs med mikrokløver

Økologisk plænegræs med mikrokløver

En robust økologisk blanding af sorterne, som er fremavlet hos dedikerede økologiske avlere, hvor hensynet til miljøet er i konstant fokus.

På mikrokløverens rødder lever bakterier, der henter kvælstof ud af luften og frigive det i jorden. Kvælstoffet virker som gødning for kløveren og græsset, hvilket betyder, at græsplænen bliver delvis selvgødende, og man dermed kan gøde sin græsplæne mindre.


Blandingen består af:


Alm. Rajgræs Øko, Rødsvingel Øko, Mikrokløver


Kontakt os for priser og yderligere information.

Vildeng

Indeholder 30 forskellige arter, som skaber en naturlig vildeng med masser af insektliv. Der er vægtet at så mange af arterne som muligt er at finde i den danske natur.


Blandingen består af: 
Sommeradonis, Klinte, Sort Stokrose, Alm. akeleje, Tusindfryd, Morgenfrue, Karpater klokke, Kornblomst, Hvid okseøje, Gul okseøje, Koriander, Vild Gulerod, Dragehoved, Purpursolhat, Prikbladet perikon, Flerårig hør, Rød hør, Blå lupin, Vellugtende kamille, Citron-hestemynte, Alpe forglemmigej, Kommen, Natlys, Kornvalmue, Læge Salvie, Bibernelle, Alm. katost, Knippe-Limurt, Hornviol

Kontakt os for priser og yderligere information.

Vildeng
Blomstermarksblanding

Blomstermarksblanding

Blomstermarksblandingen består af både et og flerårige blomster, som tilgodeser bier og andre insekter.Blandingen består af:

Blå hør, Bibernelle, Esparsette, Purløg,
Kællingetand, Dagpragtstjerne, Gul okseøje,
Hvid okseøje, Mølleblomst, Aftenstjerne,
Kornblomst, Kornvalmue, Farvegåseurt,
Boghvede,, Rødkløver, Røllike.


Kontakt os for priser og yderligere information.

Høje staudegræsser

Staudegræsser

Disse blandinger består enten af høje flotte staude græsser som f.eks elefantgræs, sandrør og pibegræs, eller lave græsser som f. eks. svingel- og starslægten.Den lave staudegræs-blanding består f.eks af sorter som:

Uncinata Rubra, Festuca glauca og japansk star.
Den høje staudegræs-blanding består f.eks af sorter som:

Molinia caerulea, Calamagrostis brachytricha og Miscanthus sinensis, kleine fontæne.

Kontakt os for priser og yderligere information.


Økologisk plænegræs

En robust økologisk blanding, som giver en god alm. økologisk brugsplæne. Sorterne i denne blanding er velafprøvede plænesorter fremavlet hos dedikerede økologiske avlere, hvor hensynet til miljøet er i konstant fokus.


Blandingen består af: 
Alm. rajgræs Øko, Rødsvingel Øko


Kontakt os for priser og yderligere information.

Økologisk plænegræs
Naturlig biblanding

Naturlig biblanding

Denne blomsterblanding skaber et paradis for bier, sommerfugle og andre nytteinsekter.
Planterne og urterne i denne bi-blanding producerer masser af nektar, pollen og frø hele sommeren igennem.
Og jo flere bier og sommerfugle, du har i haven, dets flere frugter og bær får du (og din nabo).

Blandingen består a
f:
boghvede (2 typer), oliehør, honningurt,
kællingetand, hvidkløver, blodkløver,
cikorie, kommen

Kontakt os for priser og yderligere information.