Dyr i haven

Insekterne spiller en vigtig rolle bl.a. som føde for fuglene, som plantebestøver og skadedyrsbekæmper og hvis insekterne trives, har fuglene og pattedyrene i toppen af fødekæden det godt.

De er en vigtig del af naturens store kredsløb og ved at tiltrække dem øges biodiversiteten og den naturlige balance i haven opretholdes.


I 2019 viste en undersøgelse publiceret af Science Direct at verdens bestand af insekter falder markant. Mere end 40% er i tilbagegang, 1/3 er direkte truede og hvis der ikke bliver grebet ind, er der risiko for, at alle insekter uddør inden for 100 år. Så det er vigtigt, at vi nu gør en indsats for at få dem tilbage i haverne. Faldet i insekter påvirker nemlig både fødekæder og økosystemer og har negative følgevirkninger på både dyr og planter.


Vi mennesker skal benytte vores dejlige natur, men vi skal genfinde balancen og skabe bedre vilkår for insekterne i haverne.

Redekasser til fuglene


I byerne og villakvarterne, hvor de fleste småfugle lever, er der meget få steder at bygge reder. Derfor er det vigtigt at sætte redekasser op. For jo flere fugle der er i haven, dets færre bladlus har du planterne. Og så er småfuglene er vigtig fødeklide for Danmarks truede rovdyr.


Kontakt os for priser og yderligere information.

Bistade

Der er mangel på bier i Danmark og derfor er det vigtigt, at flere kommer i gang med biavl.

Som biavler har men mulighed for, at følge med i bisamfundets liv og man får en bedre bestøvning af frugttræer og frugtbuske. 

Det er tilladt at have bier i en almindelig villahave, men bierne må ikke forårsage væsentlige gener for de omkringboende. Danmarks Biavlerforening vil gerne rådgive nye og kommende biavlere, så man undgår problemer med bier i haverne.

Kontakt os for priser og yderligere information.

Insekthotel

I Danmark er størstedelen af vores jord opdyrket, og haverne er derfor tilflugtssted for insekter.

Den vilde og urørte natur giver gode levevilkår for insekter, men ved at have et insekthotel i haven skabes et atraktivt tilholdssted for en væld af forskellige arter. Stil insekthotellet i et tilgroet område, hvor fugle har svært ved at komme ind og som hjælper insekterne nemmere igennem vinteren.

Kontakt os for priser og yderligere information.

Pindsvinebo

Pindsvinet går i vinterhi senest i november og det er nemt, at gøre sin have til et velegnet sted for pindsvinet at tilbringe sine fem måneders dvale i.

Et pindsvinebo er formet som en iglo, som er bygget op af en stålkonstruktion, dækket af flettede smågrene og dekoreret med rattan.
Pindsvineboet er stort nok til at rumme en mor og hendes unger og igloen er konstrueret sådan, at den lille indgangstunnel vil skræmme rovdyr, så de holder sig væk fra at forsøge at trænge ind.

Kontakt os for priser og yderligere information.

Nyttedyr, nematoder

Nematoder er bittesmå orme på 1/2 mm som kan
bruges som biologisk bekæmpelse. 

Nematoder kan f.eks. bekæmpe snegle i dit staudebed, drivhus eller køkkenhave.
Når du vælger at bekæmpe skadedyrene i din have med nematoder, vælger du en biologisk bekæmpelse, som ikke skader naturen.

Kontakt os for priser og yderligere information.

Hasselmuskasse


Ifølge Danmarks Naturfredningsforening,  har de færreste set hasselmusen med egne øjne i naturen. Den er alvorligt truet, fordi den mangler levesteder. Hasselmusen kommer næsten aldrig på jorden, og er afhængig af at finde føde i undervegetationen. Hasselmusen kan hjælpes ved at opsætte specielle redekasser som er udformet efter hasselmusenes behov. Kassen har et indgangshullet modsat en almindelig fuglekasse fordi hasselmusen klatre ind i kassen direkte ved at klatre op af stammen. Så bliver kassen heller ikke optaget af fugle.

Kontakt os for priser og yderligere information.