Vand i haven

En fryd for øjet og en lise for øret


Vand er et vigtigt element i at tiltrække dyr til et grønt område. Der er nemlig langt imellem vandhuller i det danske landskab og da alle levende væsner har brug for vand, kan det blive en lang søgen, især hvis de ikke kan flyve. Om det er solsorten, pindsvinet eller bien, er de alle glade for at få vand at drikke. Og husk at lade noget ligge i vandet, et stykke træ eller lignende, som insekterne kan lande på, så de ikke drukner. 
Hvis du anlægger en havedam skaber du ikke bare plads til fisk og haletudser, men tiltrækker også et væld af insekter, som guld- og sølvsmede, skøjteløbere og vandkalve.

LAR*-bed (*Lokal Afledning af Regnvand)

Et LAR-bed, filterbed eller regnbed, er en naturlig, eller gravet lavning, som er beregnet til at modtage, opsamle og benytte regnvand. Det kan evt. anlægges i forlængelse af et nedløbsrør, hvor LAR-bedet opsamler vandet og leder det væk fra huset. 
Et LAR-bed tilplantes med en masse smukke stauder, som giver plads til insekterne og en fryd for beskueren. 
Kontakt os for priser og yderligere information.

Havedam

Lyden af rislende vand i haven giver ro og virker afstressende. Vores havedamme bliver anlagt som naturlige vandhuller med bløde kanter og mange planter som tiltrækker et rigt dyreliv. 
En havedam bør være mindst 10m² og 70cm dyb. 
Og jo større dammen er, dets lettere er det at vedligeholde en naturlig balance i den.
Kontakt os for priser og yderligere information.

Vanding

Som afslutning på vores arbejde afleverer vi en personlig pasningsguide, som garanterer din grogaranti.
Heri er bl.a. vandings- og gødningsvejledning og tips til bekæmpelse af skadedyr.